Çevre Politikamız

Çevre Politikamız:


Otel yönetimimiz faaliyetlerini yürütürken; siz değerli misafirlerimizin de desteği ile turizm sektörü çerçevesinde işletme içerisinde ve dışarısında, tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek, kaynakların doğru kullanılması, atıkların en doğru şekilde ayrıştırılması, hava, su, gürültü kirliliğini ve bunların insan sağlığına, doğaya olan olumsuz etkilerini önlemek, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sağlık, çevre ve doğal hayatın sürekliliğinin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak çevre yönetim felsefemizi oluşturmaktadır.

Sunconnect Liberty Hotels Hisarönü olarak;

-  İlgili çevre mevzuatı gereğince yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere uymaktayız,

-  Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz,

-  Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeye çalışıyoruz,

-  Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz,

-  Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz,

-  Çevresel duyarlılığı ve çevre bilincini arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın ve misafirlerimizin çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini sağlıyoruz,

-  Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapıyoruz,

-  Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanarak gereksiz kaynak tüketimini önlüyoruz,

-  Tesis geneli ve odalarda atıkların ayrıştırılması içi çaba gösteriyoruz,

-  Tesisimizde çıkan tehlikeli atıkların Çevre mevzuatı kapsamında bertarafını ve bunun bünyemizde sürekli gerçekleştirilmesini özen gösteriyoruz,

-  Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için çözümler üretiyoruz,

-  Aşırı kimyasal tüketimlerinin engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimizi sürekli bilgilendiriyoruz,

-  Doğal Kaynaklarımızın Etkin Kullanımı için çalışmalar yapıyoruz,

-  Sürdürülebilir turizm için sürdürülebilir bir çevre bilinci ile çalışıyoruz,

Biliyoruz ki sürdürülebilir bir turizm için sürdürülebilir bir çevreye ihtiyacımız var. Bu bilinçle sürdürülebilir bir çevre için göstermiş olduğumuz çalışmalarımıza ve  duyarlılığımıza; sizlerin de sahip çıkacağınızı, bizlere destek olup dünyamızı birlikte güzelleştireceğimizi umuyoruz.

Saygılarımızla...